Tag Archives: almeria

Tahal (Spain)

24 apr

Tahal

tahal

Vlag van Tahal

Tahal lag op de weg naar Macael (zie vorige Post). Wij maakten er een stop om even in het plaatsje rond te kijken.  Tahal is een klein pittoresk plaatsje in de provincie Almeria (Andalucia). In 2005 was het inwonertal 383, begin 2012 393, een grote aanwas kun je het niet noemen. Overigens wordt op een andere internetsite een aantal van 439 inwoners genoemd. Dus kennelijk zijn ze moeilijk te tellen. Niet zo verwonderlijk want het gebied van Tahal is best groot, nl. 94.82 km2. Dat levert een inwoneraantal van 4,6 personen per km2 op.

Tahal ligt op een hoogte van 1.011 m. Toen wij er waren in februari 2007 lagen er nog restanten van sneeuw. Het weer was reeds aangenaam en de stratenmakers waren actief. Daarover later meer. Door de ligging op een grote hoogte in een bergachtig gebied (Sierra de los Filabres)  is er geen vlakke straat te bekennen. Het is dus zaak om goed op de handrem te letten, anders vind je de auto een stuk lager terug.

tahal

Doorkijk naar het dal

Toch heeft Tahal al een oude geschiedenis. In de buurt zijn in grotten rotstekeningen gevonden, die wijzen op de neolithic periode. En de Moren brachten Tahal tot bloei. Het inwonertal bedroeg toen 3.000. Daar kwam aan het einde van de 15e eeuw een einde aan door de gevechten van de Moren met de Spaanse koningen. Die brachten de Christenen weer terug, die uiteindelijk de plaats bedachten met de naam Tahal. Aan het einde van de 16e eeuw heeft men getracht het inwoneraantal op te vijzelen door er 45 families heen te verhuizen. Maar uiteindelijk heeft dit ook geen soelaas geboden.

Een bekend punt in Tahal is de kerk, de Inglesia Santo Christo de Consuela. Een hele mond vol. Deze kerk werd in de 19e eeuw gebouwd op de ruïnes van een  kerk, die in de 16e eeuw door brand werd verwoest.

tahal

Inglesia Santo Christo de Consuela

Ook een bekend punt is de ruïne van het Castillo de los Estévez uit de 16e eeuw. De Moren trachtten Tahal te beschermen door op het hoogste punt een kasteel te bouwen. Met hoge torens, waardoor men de vijand zag naderen vanuit het dal. Deze ruïne ligt buiten het plaatsje, zodat we hier geen foto van hebben.

Wel hebben we een foto van het Ayuntamiento (gemeentehuis). Elke plaats in Spanje heeft wel een Ayuntamiento en ook wel een burgemeester.

tahal

Ayuntamiento (gemeentehuis)

Zoals ik reeds vermeldde zijn de straten in Tahal nergens vlak en vaak moeilijk te asfalteren. Vandaar dat er veel werk is voor stratenmakers. Wij merkten er een groep op, waarbij de stenenleggers twee vrouwen waren en drie mannen voornamelijk toekeken. Kennelijk was dat de meest geschikte taakverdeling.

tahal

Stratenmaaksters op zee - show

In de buurt van het Ayuntamiento vonden we een cafeetje. Het enige in die buurt misschien. De kleine ruimte, de bar nam de grootste plaats in, hing vol spullen. Het was duidelijk een plek waar de lokale bevolking elkaar trof. Niet op het tijdstip dat wij er waren, maar het was nog vroeg. De barjuffrouw had een Moors uiterlijk.

tahal

Bar met memorabilia

Toen wij naar onze auto’s terugliepen, om de weg naar Macael te vervolgen, waren de stratenmaaksters nog bezig. Aan de taakverdeling was niets gewijzigd.

Belangstelling voor overige foto’s, zie fotogalerij.

Macael (Spain)

23 apr

Macael is een gemeente in de provincie Almeria (Andalucia). De plaats is 44 km2 groot en telde in 2011 6018 inwoners. Macael ligt op een hoogte van 535 m. aan de voet van de Sierra de Filabres. De afstand tot de stad Almeria is 107 km.

Macael is bekend om zijn marmergroeves. Eeuwenlang wordt hier marmer gedolven en verwerkt. Zo is bekend dat marmer van Macael werd gebruikt bij de bouw van het Alhambra in Granada en wel voor de Court of Lions (Leeuwenhof). Ook voor de verdere uitbouw van het Alcazaba de Almeria werd marmer uit Macael gebruikt. Verderop enige bijzonderheden over de Court of Lions en over het Alcazaba.

 Vervoer per ossenkar

Op internet vond ik een foto van hoe in vroegere tijden het marmer vanuit de groeve naar beneden werd vervoerd. Te zien is, dat twee ossen voor de kar zijn gespannen en twee ossen aan de achterzijde als remmers.. Het is denkbaar dat deze ossen zich op een helling schrap zetten, omdat ze anders door de kar werden meegeslleurd.

macael

Vervoer per ossenkar

Marmergroeves

 Ook op internet vond ik een (niet al te duidelijk foto) van een marmergroeve, waarbij de marmerlagen te onderscheiden zijn. Deze lagen zijn weliswaar niet zo hoog, dan die in de marmergroeve die ik gefotografeerd heb (zie tweede foto). Dit is de groeve van de fabriek Arriaga Canteras.

macael

Marmergroeve

Bezoek aan de marmerfabriek Arriaga Canteras

Geescorteerd door onze ‘Spaanse’ vrienden brachten we een bezoek aan de marmerfabriek Arriaga Canteras. Wij kwamen er aan in de middagpauze. Er was geen werknemer te bekennnen en wij konden vrijelijk door de fabriek wandelen en foto’s maken (zie fotogalerij). Kennelijk gingen de Spanjaarden er vanuit, dat indringers niet snel een blok marmer meenemen. Er was ook geen portier te bekennen.
In de fabriek zagen we de machines waarmee  de marmeren bladen werden gepolijst, alsmede de machines waarmede de blokken werden gezaagd in bladen.
Wij zijn er geruisloos vertrokken, zoals we ook gekomen waren.

 

Court of the Lions (Alhambra)

Mohammed V bouwde het Alhambra in Granada tijdens zijn tweede mandaat (1362-1391) van het Nasrid Sultanaat. Een van de architectonische hoogtepunten is de Court of Lions (Leeuwenhof). Een patio met in het midden een fontein, geschraagd door leeuwen. Rondom een galerij met kolommen van marmer uit Macael. Het bijzondere aan de fontein is, dat het water in een bekken wordt opgevangen. Het water vloeit hieruit over in een afwateringssysteem in vier richtingen.

macael

Court of Lions (Alhambra)

Alcazaba de Almeria

 Het Alcazaba dateert uit de tijd van de Moren. In 995 gaf de kalief van Cordoba, Abd-ar-Rahman III, stadsrechten aan Almeria. Hij gaf opdracht tot de bouw van een citadel (verdedigingswerk) rond de toenmalige stad. Binnen deze citadel waren pleinen, huizen en een moskee. Onder de kaliefs Al-Mansur en Al-Jaran werd de citadel nog uitgebreid.
Na verdrijving van de Moren lieten de opvolgende koningen, zoals Carlos III en Isabella I van Castilie met Ferdinand I van Aragon zich ook niet onbetuigd met het uitbreiden van de Citadel. Zeker is dat bij de uitbreiding van de citadel gebruik is gemaakt van marmer uit Macael.

macael

Alcazaba de Almeria

Fotogalerij van foto’s rond de marmerverwerking in Macael.

Semana Santa (4)

18 apr

semana santa

Processie

Dit is de laatste Post uit de serie Semana Santa en vertelt iets meer over de indeling van de processie. In alle steden in Andalusie volgt men deze indeling.

1) Allereerst lopen nazarenos, die het ‘Cruz de guia’  dragen.  In Almeria een mooi bewerkt kruis met zilverbeslag. Het kruis dient als gids voor de processiegangers.

semana santa

Nazarenos dragen het 'Cruz de guia'

2) Hierna volgen de nazarenos, zoals eerder beschreven.

3) De nazarenos worden gevolgd door acolieten, die  met wierookvaten zwaaien.

semana santa

Groep acolieten

4) Hierna komt de eerste paso, de ‘paso de misterio’.

5) De paso wordt gevolgd door een muziekkapel of trommelslagers, die met processiemuziek of ritme de maat aangeven voor de costaleros, de dragers van de paso.

6) Achter de eerste twee pasos komen leden van het broederschap, de penitentes, die openlijk boete doen door houten kruisen te dragen. Uiterlijk hebben ze dezelfde kleding als de nazarenos, echter zonder punthoofddeksel. Hun hoofd en schouders worden bedekt door de ‘interfaz’, eveneens met twee gaten voor hun ogen.

semana santa

De penitentes

7) Verder lopen in de processie diverse vertegenwoordigers van het Spaans Legioen.

semana santa

Vertegenwoordigers vn het Spaanse Legioen

Vrouwen zijn vertegenwoordigd, mits in het zwart gekleed en een mantilla (La Mantilla) dragend.

semana santa

Vrouwen onder de processiegangers

Onder de processiegangers een man, die geblinddoekt de gehele processie liep, aan de hand van zijn zoon of kleinzoon.

semana santa

Geblinddoekte man doet penitentie

Groepen kinderderen lopen mee, soms in een klederacht, lijkend op priesterkleding.

semana santa

Kinderen in priesterkleding

Ook lopen groepen kinderen mee in een lokale klederdracht, snoep uitdelend aan de bedevaartgangers.

semana santa

Kinderen die snoepgoed uitdelen

8) Als laatste loopt de ‘titulair chaplan’ in vol ornaat. Hij sluit de processie. Aangezien de duisternis was ingevallen, hebben wij hem gemist.

Het uitgaan van de pasos vanuit de kerk of kathedraal noemt men de ‘salida’. Het binnengaan bij de terugkomst de ‘entrada’. Op sommige dagen bijv. op Goede Vrijdag worden de processiegangers door het publiek of vanaf de balkons toegezongen. Deze liederen noemt men de ‘saeta’. De balkons op de route zijn vaak versierd.

semana santa

Versierde balkons

Semana Santa (3)

17 apr

semana santa

Nazarenos

De nazarenos behoren tot het broederschap, dat de processies organiseert en leiding geeft aan de vorm van boetedoening. Zij zijn eender gekleed in een wit habijt (tunica) met een punthoofddeksel (capirote). Onder het punthoofddeksel zit over het hoofd een kap (antifaz), die reikt tot de schouders. In deze kap zitten alleen twee gaten voor de ogen. Deze kappen en punthofddeksels hebben voor elke broederschap een aparte kleur en uitvoering. In Almeria droegen de nazarenos van het broederschap Hermandad del Prendimiento blauwe kappen en punthoofddeksels. Als teken van uiterste boetedoening gingen vele nazarenos barvoets.

semana santa

Nazarenos

De punthoofddeksels doen herinneren aan de punthoofddeksels, die door de Ku Klux Klan in de Verenigde Staten werden gedragen. Daar werden de punthoofddeksels gebruikt om niet herkend te worden. Hier hebben zij meer de intentie om te laten zien, dat de dragers boete willen doen en het individu er niet meer toe doet. Bovendien gaan de punthoofddeksels terug naar oude straffen in de tijd van de inquisitie. Door de punt komt de boetedoening dichter bij de hemel. Anderen menen dat de punthoofddeksels verwijzen naar de cypressen, zoals deze voorkomen op begraafplaatsen.. De cypressen brengen de dood dichter bij de hemel
Vrouwen zijn in principe van de nazarenos uitgesloten. Maar door de onzichtbaarheid van de drager is hierbij geen garantie meer te geven, dat vrouwen niet tersluiks deelnemen.

De nazarenos dragen lange kaarsen (cirios), die als het donker wordt, worden aangestoken. Zij lopen stilzwijgend in de stoet meestal paarsgewijs achter een banier.

semana santa

Nazarenos met banier

Er zijn ook nazarenos die een onderscheidingsteken dragen met de inscriptie S.P.Q.R. (Senatus Populus Que Romanus). Dit onderscheidingsteken verwijst naar de rol, die de Romeinen hebben gespeeld bij de dood van Christus.

semana santa

Nazarenos met onderscheidingsteken S.P.Q.R.

De eerste nazarenos aan het begin van de processie dragen het ´cruz de guia´ als een gids voor de processiedeelnemers.

semana santa

Cruz de guia

Semana Santa (2)

16 apr

semana santa

Costaleros

Costaleros zijn belangrijke personen in de processie. Zij dragen namelijk de pasos. Afhankelijk van het gewicht van de bovenbouw van de paso kunnen er dat 24 tot 54 zijn. De bovenbouw van de paso is gebouwd op een soort tafel met vier poten. De costaleros moeten de paso ook wel eens neer kunnen zetten. De tafel wordt gedragen door de costaleros.  Zij gebruiken hiervoor een kussen, dat zij in hun nek c.q. schouder leggen.

semana santa

Costaleros in afwachting van hun taak

Dat dit costaleros zijn, zie je aan hun tassen waarinzij het kussen bewaren, dat zij tijdens het dragen van de paso nodig hebben.

Hier zie je de costaleros in levende lijve. De pasos zijn rondom bekleed met afhangende doeken. Daardoor zie je niet wat onder de paso gebeurt. Van de costaleros zie je alleen de voeten, meestal gestoken in sportschoenen. Urenlang lopen deze dragers, dichtbij elkaar en voetje voor voetje.

De costaleros onder de paso de misterio.

semana santa

De costaleros onder de paso de ministerio

De costaleros zien onder het doek niets. Zij moeten dus worden geleid. De balangrijkste begeleider is de “capataz”. Hij geeft de commando’s. Hiervoor maakt hij gebruik van een luikje aan de voorkant van de paso  en van een ernaast gemonteerde sierlijke klopper.

semana santa

De capataz

De costaleros vinden het een hele eer als zij mee mogen lopen. Het wordt gezien als een vorm van boetedoening. Wij hebben reserve-costaleros zien huilen, omdat ze buiten de boot (in dit geval de paso) vielen. Dat het geen pretje is om onder zo’n paso te lopen, bleek bij het uitkomen van de paso de misterio uit de kathedraal. Ofschoon de kathedraal is voorzien van een hoge deur moesten de costaleros bukken om ongschonden met de paso naar buiten te komen. Wanneer de paso dan weer omhoog komt, applaudiseert het publiek.

semana santa

De costaleros onder de paso met het beeld van Christus.

Ook het nemen van hoeken of bochten is geen sinecure en neemt veel tijd in beslag. De casteleros zien hierbij niets, de capataz moet de zaak regelen door commando’s. Bij een hoek wordt de paso neergezet. Op  commando opgepakt, 90 graden gedraaid en weer neergezet.   Daarna geeft de capataz het commando om de paso op te pakken, gevolgd door het commando lopen.

semana santa

De costaleros onder de paso met de Maagd Maria

Achter de paso lopen meestal muziekgezelschappen, zoals brassbands, om voor de costaleros de maat aan te geven. Trommelslagers worden ook hiervoor gebruikt.

semana santa

De brassband zorgt voor de maat

Semana Santa (1)

14 apr

Pasos

semana santa

Jarenlang gingen wij tijdens de Carnavalsdagen naar Spanje op vakantie. Wij hadden daar een vaste stek gevonden in Aguadulce in de provincie Almeria. Op een gegeven moment zeiden onze ‘Spaanse’ vrienden (hij is een Zwitser, zij een Nederlandse): “Waarom komen jullie niet tijdens de Semana Santa. Dan zijn in Almeria indrukwekkende processies”. Dat hebben wij dus gedaan en zochten hiervoor de Paasweek 2008 uit.

Semana Santa (Heilige Week) is de week voor Pasen. Vooral in Andalusie is het binnen de Katholieke Kerk de gewoonte om deze week te gebruiken voor bezinning en boetedoening. Dit wordt tot uitdrukking gebracht door het organiseren van religieuze processies met een tradioneel ritueel.

Het geheel staat hierbij onder leiding van een broederschap, de Hermandades of wel de Cofradias genoemd. Op de dag dat wij in Almeria de processie bezochten (Witte Donderdag) was dat de Hermandad del Prendimiento. Van deze broederschap kan in feite iedereen lid worden, mits hij de intenties van de broederschap onderschrijft. Iedereen wil niet zeggen dat vrouwen kunnen toetreden. Het blijft dus een volledige mannenbedoening. Vrouwen mogen in de processie meedoen als ze in het zwart zijn gekleed en getooid zijn met een ‘mantilla’ (La Mantilla), als teken van rouw om de dood van Christus.

Het uitgangspunt voor de processie is in Almeria de kathedraal, alwaar de processie eveneens terugkeert. Tegenover de kathedraal ligt een kerkelijk gebouw, alwaar de bisschop op het balkon elke ‘pasos’ bij het begin van de processie zegent.

semana santa

De bisschop zegent de pasos

De belangrijkste delen van de processie worden gevormd door de ‘pasos’, meestal drie in de processie. Pasos zijn te vergelijken met praalwagens, maar dan zonder onderstel. De pasos worden gedragen door ‘costaleros’. Aangezien de bovenbouw van de pasos, waarop een of meerdere beelden worden getoond, is afgewerkt met tot aan de grond reikend doek, is van die costaleros niet meer te zien dan de voeten van de buitenste dragers. In een volgende post meer over de costaleros.

De eerste paso heeft beelden van het lijden van Christus en wordt de’paso de misterio’ genoemd.

semana santa

De paso de misterio

De tweede paso vertoont alleen een beeld van Christus.

semana santa

Paso met het beeld van Christus

De derde paso vertoont het beeld van de Maagd Maria. In Almeria heette dit beeld: Nuestra Señora de la Merced.

semana santa

Nuestra Señora de la Merced

De pasos met Christus zijn meestal van hout, gepolychromeerd of verguld. Zij zijn voorzien van rijke ornamenten en allegorische voorstellingen. De paso van de Maagd Maria is van silverplate met  veel kaarsen en bloemen. Het Mariabeeld is altijd gekleed in een lange mantel. Het beeld staat onder een baldakijn, geschraagd door zilveren pilaren. Het hoofd is gekroond en het gelaat vertoont kristallen tranen vanwege Christus dood.

Om een indruk te geven van de rijkheid van de versieringen van de drie pasos volgt onderstaand een fotogalerij.