Archief | april, 2017

Onthulling van Dr. Hub Frenkenpad in Obbicht

14 Apr

Eerbetoon aan een markante Obbichtenaar

Inleiding

Op 22 april jl. is in Obbicht (Limburg) het Dr. Hub Frenkenpad onthuld. Daarmee wordt de gedachtenis aan het leven van Hub Frenken voor altijd vastgelegd. Hub Frenken is op 21 april 1907 geboren in Obbicht en na een turbulent, maar zorgzaam leven gestorven op 15 februari 2001 in Rotterdam.

Wat maakt Hub Frenken tot een bijzonder persoon, die door de gemeenschap moet worden geëerd? Hub toonde zich op jonge leeftijd een pionier door het beoefenen van de ‘vliegerij’ toen die nog in haar prille schoenen stond. Hij was een van de eerste gezagvoerders van de KLM op de Indië-route.
Het vliegen was toentertijd nog bijzonder gevaarlijk. Velen van zijn collega’s kwamen om bij hun vluchten en Hub besloot derhalve om te stoppen met de ‘vliegerij’ en zich verder te bekwamen in de medicijnen. Hij studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam. Hierbij werd duidelijk , dat Hub zich ten dienste wilde stellen van de gemeenschap.

Hij vertrok met zijn gezin naar Curaçao en was daar acht jaar huisarts. Vervolgens ging hij zich bekwamen in de dermatologie en werkte twee jaar in Mexico op vrijwillige basis in een leprakolonie. Om zijn studie dermatologie af te ronden, vertrok hij weer naar Nederland. Hier promoveerde hij bij de Universiteit van Utrecht op zijn proefschrift ‘De Diffuse Lepra van Lucio en Latapi’.
In 1963 vestigde hij zich als huidarts in Aruba en eerst in 1973 keerde hij terug naar Europa. Allereerst in Antwerpen, alwaar hij als scheepsarts aanmonsterde bij diverse scheepvaartlijnen. Vervolgens verhuisde hij naar Maastricht, waar hij zich bekwaamde in de acupunctuur. Uiteindelijk kwam een einde aan zijn veelzijdig leven in de medische wereld en vestigde hij zich in Andorra.

Wij kunnen dus zeggen, dat Hub Frenken zich ten dienste heeft gesteld van de mensheid. Zijn droom om een leprakolonie te vestigen in Afrika is nooit uitgekomen. Wel maakte hij zich verdienstelijk met het schrijven van artikelen in luchtvaartbladen en medische tijdschriften.

Ook na zijn pensionering kon Hub Frenken niet stilzitten. Hij ging schilderen, waarbij objecten en situaties uit zijn jeugd in Obbicht zijn voorkeur hadden. Hij maakte een niet-onverdienstelijk borstbeeld van zichzelf.
Hij ging schrijven, zoals  een boek over de luchtvaart: ‘PIET SOER en anderen van de oude Indië-route (1995)’. Maar ook ‘Sjetse van vreuger oet en dörp in Zuid-Limburg (1988)’, geschreven in dichtvorm in Obbichts dialect. En als apotheose ‘BEELDEN UIT MIJN KINDERJAREN trekken aan mijn oog voorbij (2000)’.

In 2001 sloot Hub Frenken, te midden van zijn familie, voorgoed zijn ogen. Aan een turbulent, maar zorgzaam leven, kwam een einde.

Hub Frenken verdiende het om in zijn geboorte- en woonplaats Obbicht te worden geëerd.  Al zwierf hij over de gehele wereld, hij bleef Obbicht trouw. Als piloot zocht hij, wanneer het kon, Obbicht op, maakte laagvliegend zijn rondjes en zwaaide naar de mensen. “Dat is Huubke” zeiden de omstanders dan. Hij liet hierbij altijd blijken, dat hij uit het dorp Obbicht kwam. Na zijn pensionering keerde hij terug naar zijn roots in zijn geschriften en schilderijen.

Hoe ontstond het Dr. Hub Frenkenpad?

Op 24 november 2015 bracht de Commissie Naamgeving van de Gemeente Sittard-Geleen, na overleg met het Ecrevissecomité Obbicht, een advies uit aan het College van Burgemeester&Wethouders van die gemeente om het onbenoemde pad tussen de Beelaertstraat en de straat Langs de Groene Weg in Obbicht te benoemen tot Dr. Hub Frenkenpad.
Op 25 april 2016 nam het College van Burgemeester&Wethouders dit advies over in een besluit tot officiële benoeming van dit pad (zie foto).
Daarmede wordt Dr. Hub Frenken geëerd voor zijn dienstbaarheid aan de gemeenschap, alsmede voor zijn verdiensten voor de Obbichtse dorpsgemeenschap. Hier zal zijn naam voor altijd in gedachtenis blijven.

Waar ligt het Dr. Hub Frenkenpad precies?

Zoals gezegd vormt het Dr. Hub Frenkenpad een verbindingspad tussen de Beelaertstraat en de straat Langs de Groene Weg (zie foto).

Dit is een luchtfoto van Google Streetview. Het pad ligt in een rustieke  omgeving zonder bebouwing. Het ovale gedeelte omvat een speeltuin.

In werkelijkheid ziet het pad er zo uit. Ook weer volgens Google Streetview, gezien vanuit de zijde van de Beelaertstraat. Op de achtergrond de speeltuin (zie foto).

Wat weten we van Obbicht?

Karakteristiek en geschiedenis van Obbicht in vogelvlucht.

Obbicht: de oudste vermelding van Obbicht dateert van 1366 (Opbyecht). Bicht verwijst waarschijnlijk naar de oorspronkelijke ligging van deze plaats bij een bocht in de Maas (heemkundeverenigingbicht.nl 2014). Ook wordt er melding van gemaakt dat de naam Obbicht is afgeleid van het dialect “Obbeeg” hetgeen in het Nederlands vertaald betekent boven Grevenbicht (genealogielimburgwiki.nl, 2014).
Nadat twee gelijknamige nederzettingen waren ontstaan, aangeduid als Bicht of Biecht, werden de plaatsen van elkaar onderscheiden met de voorvoegsels ‘op’ en ‘Greven’. Opbycht lag vergeleken met Grevenbiecht stroomopwaarts (heemkundeverenigingbicht.nl, 2014).
Obbicht – Papenhoven bleef tot 1982 een zelfstandige gemeente, per januari 1982 vormde Obbicht, samen met omliggende kernen, de nieuwe gemeente Born. Januari 2001 werden Born, Geleen en Sittard gefuseerd tot één gemeente Sittard-Geleen.
Obbicht heeft september 2014 1891 inwoners (935 vrouwen en 956 mannen en 788 huishoudens (gemeente sittard-geleen.nl, oktober 2014).
(Overgenomen van de website Dorpsplatform Obbicht).

Wat hier niet vermeld wordt, is dat Obbicht tweemaal werd getroffen door een ramp. In 1643 werd het dorp weggevaagd door een overstroming van de Maas, waardoor het gehele dorp, alsmede de middeleeuwse kerk werd verwoest. Het dorp verplaatste zich naar het gehucht Overbroek. Hier werd in 1688 een nieuwe kerk gebouwd, waaromheen zich het huidige dorp Obbicht vormde. De kerk zou trouwens bij een tweede ramp in 1825 opnieuw worden verwoest.

Over die tweede ramp schrijft Jean Knoors in 2008 een uitgebreid artikel. In 1825 bestond Obbicht uit een hardstenen kerk en pastorie met daaromheen houten huizen met strooien daken. Langs de beek lag de papiermolen van Frans Ecrevisse, de vader van Pieter Ecrevisse, eveneens met een strooien dak. Op 7 oktober stond een gure harde zuidwestenwind. Deze wind was de oorzaak, dat gloeiende asresten uit een ‘bakkes’ (bakoven in de tuin) werden verspreid, waardoor niet alleen het dak van de papiermolen. maar ook die van de omliggende huizen, vlam vatten. Het vuur verspreidde zich in razendsnel tempo, waardoor ook de pastorie en de kerk werden verwoest. In totaal gingen, naast de kerk en de pastorie, 35 huizen in vlammen op en raakten 43 gezinnen dakloos. Daar de ramp in de middaguren plaatsvond, had iedereen zich in veiligheid kunnen stellen.
De kerk, pastorie en het dorp werden op dezelfde plaats herbouwd. De kerk is inmiddels gedeeltelijk afgebroken, alleen de toren staat nog. De vrijgekomen ruimte is door de Commissie Naamgeving, ook al weer in overleg met het Ecrevissecomité Obbicht, benoemd tot Overbroekplein.

Wat is het Ecrevissecomité Obbicht precies?

Het Ecrevissecomité is genoemd naar de in Obbicht geboren schrijver Pieter Ecrevisse (1804-1879). Hij overleed als erevrederechter in het Oost-Vlaamse Eeklo na een werkzaam leven als advocaat en leraar (te Sittard), vrederechter, provinciaal en lokaal politicus, journalist en schrijver van streek- en historische romans, die voornamelijk in Limburg spelen.

Het Ecrevissecomité van Obbicht, opgericht in 1977, stelt zich als doel het culturele leven en het historisch besef in Obbicht en wijde omgeving te ondersteunen en bevorderen in de geest van zijn naamgever. In de dertig jaar van zijn bestaan verzorgde het comité talrijke boekuitgaven en publicaties. Het nam initiatieven voor de oprichting en instandhouding van monumenten en het bewaren van cultureel erfgoed.

Jaarlijks organiseert het Ecrevissecomité bij de oorlogsmonumenten in Obbicht op 4 mei de herdenking van de slachtoffers van oorlog en geweld. Momenteel is het comité o.a. actief met het verzorgen van de literaire nalatenschap van de Limburgse troubadour Herman Veugelers (1938-2000) door het uitgeven van zijn teksten en een biografie.

Het comité werkt zoveel mogelijk samen met verenigingen binnen de gemeente Sittard-Geleen, die verwante doelen nastreven.
(overgenomen van de website http://www.obbeeg.nl).

Jean Knoors de huidige voorzitter van het Ecrevissecomité Obbicht is tevens lid van de Commissie Naamgeving, zodat het wel eens aannemelijk kan zijn, dat hij de geestelijke vader is van de benoeming van het Dr. Hub Frenkenpad. Saillant detail is, dat Hub Frenken zeer goed bevriend was met de vader van Jean Knoors. Hij kan zich foto’s herinneren, dat Hub met zijn zoon Sjef bij zijn vader op bezoek was.

Het Ecrevissecomité Obbicht heeft de organisatie van de onthulling van het Dr. Hub Frenkenpad op 22 april jl. op zich genomen.

Programma onthulling Dr. Hub Frenkenpad te Obbicht

De kinderen Frenken

Het huwelijk van Hub Frenken en zijn vrouw Betta Pernot werd gezegend met vijf kinderen. Hierna volgt een foto uit 2015 toen de oudste zoon Sjef uit Canada was overgekomen naar  Europa. De foto werd gemaakt in Antwerpen, waar twee zussen Irene en Peggy in de buurt wonen (zie foto).

Van links naar rechts Hubert, Irene, Peggy, Sjef en Marian

Het spreekt vanzelf, dat de kinderen Frenken uitgenodigd waren voor de onthulling van het Dr. Hub Frenkenpad. Het pad genoemd naar hun vader. Zoon Sjef uit Canada kon helaas door familieomstandigheden niet aanwezig zijn, maar had zijn dochter Janine als plaatsvervangster gestuurd.

Op de volgende foto zijn de overige vier kinderen, alsmede de nodige kleinkinderen actief bij de onthulling (zie foto Pierre Swillens).

De onthulling moet nog gebeuren. Op de voorste rij de kinderen Frenken, van links naar rechts Hubert, Marian, Peggy en Irene. Achter Peggy wethouder Pieter Meekels van de gemeente Sittard-Geleen, achter Irene Janine, de dochter van Sjef.

De onthulling van het eerste naambord

Onthulling van het eerste naambord door de familie Frenken en de wethouder Pieter Meekels van de gemeente Sittard-Geleen. De laatste verdwijnt geheel achter het doek (foto Pierre Swillens).

Onthulling van het tweede naambord

Onthulling tweede naambord (zijde Beelaertstraat) door de kleinkinderen Frenken (foto van de website Sittard-Geleen. nieuws.nl).

Onthulling van het derde naambord

Het derde naambord werd onthuld door twee oudgedienden. Links van de paal Obbichtenaar Harrie Op den Kamp, rechts van de paal oud-Obbichtenaar Pierre Swillens (zie foto Margriet Swillens).

Organisatie van de onthulling van het Dr. Hub Frenkenpad

Allereerst dient genoemd te worden de wethouder van de gemeente Sittard-Geleen, drs. Pieter Meekels, die als vertegenwoordiger van die gemeente de onthulling zou verrichten (zie foto Pierre Swillens).

Hij zal wat de organisatie betreft alle krediet willen geven aan Jean Knoors, voorzitter van het Ecrevissecomité Obbicht (zie foto Pierre Swillens), alsmede aan de overige leden van dat comité, die de organisatie in goede banen hebben geleid. Alle voorbereidingen voor de onthulling waren getroffen en de ontvangst en nazit van de familie Frenken en genodigden waren keurig verzorgd.

Videopresentatie van Sjef Frenken

Sjef Frenken, de oudste zoon van Hub Frenken, woont al jaren in Canada. Zoals gezegd was hij door familieomstandigheden niet in de gelegenheid om de onthulling bij te wonen. Hij had wel zijn dochter Janine afgevaardigd. Bovendien had hij een videopresentatie, verlucht met foto’s en fragmenten van een interview met Hub Frenken, voorbereid. Om technische redenen lukte het niet om deze presentatie te projecteren. Omdat Sjef zoveel informatie verstrekte, en wel in uitstekend Obbichts dialect, probeer ik alsnog via een link de belangstellende lezer hiervan kennis te laten nemen. Sjefs presentatie is gelardeerd met fragmenten van een interview met Hub Frenken, alles in uitstekend Obbichts dialect.  We kunnen dus spreken van een historisch en authentiek document.
De link naar de videopresentatie wordt weergegeven aan het einde van de Epiloog.

Epiloog

Met de onthulling van het Dr. Hub Frenkenpad wordt een groot Obbichtenaar geëerd. Een man, die over de gehele wereld heeft gezworven, maar zijn Obbichtse roots nooit ontkende. Luister naar zijn stem in de videopresentatie, waar hij in perfect Obbichts dialect praat.

Een man met vele verdiensten voor Obbicht en ik hoop, dat de gemeente Sittard-Geleen het Dr. Hub Frenkenpad als een gemeentelijk belang zal erkennen. Het oorspronkelijke looppad heeft een nieuwe functie, een herdenkingsplaats ter nagedachtenis van Hub Frenken. Het pad als een middelpunt van een parkachtige aanleg zou in het belang zijn van de dorpsgemeenschap. Een ontmoetingsplaats voor jong en oud. De toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en gebruikers van een scootmobiel zou moeten worden onderzocht.

Allen, die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van het Dr. Hub Frenkenpad verdienen hiervoor dank.

Hier is de link: http://cwc.canwebcast.net/frenken

Maastricht, 26 april 2017

Pierre Swillens

Naschrift:

Degene, die naast de videopresentatie van Sjef meer over Hub Frenken wil weten, verwijs ik naar de website http://www.jhfrenken.nl

 

Advertenties